เครื่องสแกนเนอร์ Fujitsu รุ่น SP-1130

 

คุณสมบัติของเครื่อง  ( ดูการทำงาน คลิก )

 

 

เทคโนโลยีการสแกน : single line CMOS-CIS x2 (Front x 1,Back x1)

เซ็นเซอร์ตรวจจับการดาษซ้อน : Yes(Standard) uktrsonic multifeed detection sensor x1

ความละเอียด : 50 dpi to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi driver

ขนานเอกสาร : A4 Portrait (210 x 297 mm) or Legal (8.5x14in.) or 8.5x 34in. (215.9 x863.6mm)(long page scanning 3,048 mm(120 in.))Minimun : A8 portait /Landscape(52 x 74mm)(2.05x2.91 in)

ความจุกระดาษของ ADF : 50 แผ่น

ความเร็วในการสแกนหน้าเดี่ยว : ความเร็วสูงสุด 30 แผ่น/นาที ที่ความละเอียด 200 dpi/300 dpi

ความเร็วในการสแกนสองหน้า : ความเร็วสูงสุด 60 / แผ่น/นาที ที่ความละเอียด 200 dpi / 300 dpi

พอร์ตเชื่อมต่อ : USB2.0ความสามารถอื่นๆ : กู้คืนระบบอย่างรวดเร็ว,กู้คืนระบบอย่างรวดเร็ว,ปรับภาพพื้นหลังของเอกสาร,การบันทึกและเลือกใช้การตั้งค่าสแกนเนอร์,การปรับความคมชัดของภาพเอกสารอัตโนมัติ,ข้ามหน้าว่างเอกสารอัตโนมัติ,การตรวจสอบขนาดเอกสารอัตโนมัติ,การปรับแก้เอกสารเอียงอัตโนมัติ,หมุนภาพเอกสารให้ตรงตามแนวตัวอักษรโดยอัตโนมัติ,การลบหรือเพิ่มสีของเอกสาร,ระบบตรวจสอบการสแกนเอกสารซ้อน