โปรแกรมบริหารจัดการงานโรงพยาบาล
GTW BACKoffice

รายชื่อหน่วยงานที่ติดตั้งโปรแกรม GTW BACKoffice
Package การบริการหลังการขาย (MA)
 • Type A

  (ระดับ Premium)
  อัพเกรดฟรี ตลอดไป รับประกันและอัพเกรดโปรแกรมฟรี ตลอดการใช้งาน
  เงื่อนไข : สำหรับโรงพยาบาลจ่ายค่าโปรแกรมตรงเวลา (ภายใน 30 วันหลังการติดตั้ง)
 • Type B

  (มาตราฐานโปรแกรมทั่วไป)
  รับประกันและอัพเกรดโปรแกรมฟรี ระยะเวลา 1 ปี
  เงื่อนไข : สำหรับกรณีโรงพยาบาลจ่ายค่าโปรแกรมเกิน 30 วันหลังการติดตั้ง
  หมายเหตุ : สามารถต่อ MA ได้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน เป็นแบบรายปี (ปีต่อปี) หรือคิอค่าบริการเป็นรายครั้ง (คิดตามจำนวนวัน + ระยะทาง)
* การรักษาสิทธิ์ Type A เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ต้องชำระค่าโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กำหนด
** Type A มีผลเฉพาะกรณีโรงพยาบาลออกเป็นใบสั่งซื้อเท่านั้น กรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายให้อ้างอิงระยะเวลารับประกันตามสัญญา
*** เงื่อนไข Type A สำหรับรพ.ที่ซื้อโปรแกรมภายใน 30 มิ.ย.67 เท่านั้น